EN

Influencerių reklamos žymėjimo gairės Baltijos šalyse

2019 m. gruodžio mėn. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pristatė Reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gaires, aktualias ir prekių ženklams, pasitelkiantiems nuomonės formuotojus reklamai, ir patiems nuomonės formuotojams.

Mūsų agentūra nuo veiklos pradžios akcentavo ir sutartimis įpareigojo klientus bei nuomonės formuotojus atskleisti reklamą užsakomuosiuose įrašuose socialiniuose tinkluose ir kituose sklaidos kanaluose, tad džiaugiamės, kad turime vieningus rekomendacinio pobūdžio principus, kuriais turi vadovautis visos suinteresuotos šalys – agentūros, prekių ženklai ir nuomonės formuotojai.

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatyta, kad paslėpta reklama yra draudžiama bei turi būti aiškiai atpažįstama, jeigu tikėtina, kad vartotojai reklamos gali neatpažinti. Tad nors šios gairės ir yra rekomendacinio pobūdžio, įstatymų tvarka numato, kad bet kokia reklamos forma turi būti aiškiai atpažįstama vartotojui.

Paslėpta reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą, pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją sumokama ar kitaip atsilyginama.

Susipažinti su išsamiomis gairėmis galite Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklapyje. Pateikiame santrauką apie atvejus, kurie yra laikomi reklama bei pagrindines reklamos žymėjimo taisykles.

Kokie atvejai yra laikomi reklama?

  • Finansinis atlygis už reklamą. Nuomonės formuotojui yra sumokėta už reklamuojamą produktą, paslaugą.
  • Nemokamos prekės ar paslaugos (dovanos). Už paminėjimą ir pateiktą nuomonę atsilyginama produktu, paslauga ar nuolaida.
  • Renginiai ir kelionės. Už pateiktą nuomonę ar paminėjimą nuomonės formuotojas kviečiamas dalyvauti renginiuose, kelionėse.
  • Komercinės veiklos subjekto skatinimas. Nuomonės formuotojas tampa prekės ženklo „ambasadoriumi” ar „partneriu”.
  • Konkursai ir dovanos. Nuomonės formuotojas organizuoja konkursus arba yra dalinamos konkretaus prekės ženklo dovanos.
  • Nuolaidos kodai. Nuomonės formuotojas paskelbia, kad su jo suteiktu kodu galima įsigyti prekes ar paslaugas pigiau.
  • Išreikštas noras gauti prekę ar paslaugą. Nuomonės formuotojas savo įrašuose pažymi, kad jis nori šios prekės ar paslaugos (jeigu jam už tai sumokėta).
  • Nuotraukos su matomu produktu, paslauga. Kai įrašas sudaro įspūdį, kad nuotraukoje esanti produkcija patinka nuomonės formuotojui, net nenaudojant teksto.
  • Asmeninė komercinė veikla. Nuomonės formuotojas savo paskyroje skelbia reklaminį įrašą apie savo komercinę veiklą, kuriai yra atskirai sukurta paskyra.
  • Socialinė reklama (su išimtimis). Kai vartotojai yra kviečiami aukoti labdarai, konkrečiai akcijai, įrašą reikia pažymėti „socialinė reklama”, „labdara”, „akcijos pavadinimas (pvz. Unicef)”.

Kaip teisingai žymėti reklamą socialiniuose tinkluose?

Instagram / Facebook / TikTok įrašai. Reklaminio teksto pradžioje arba iškart po įrašu naudojama #reklama arba Reklama.

Žymuo turi būti aiškiai perskaitomas: neturėtų būti paslėptas ar sunkiai aptinkamas tekste ar tarp kitų žymenų, neapjungiamas su prekių ženklų pavadinimais, aktyviomis nuorodomis ar grotažymėmis.

Netinkamas arba nepakankamas žymėjimas: #prekėsženklasreklama, #betkoksžodisreklama, #ad, #sponsored, #paidpartnership, @prekėsženklas, „bendradarbiaujant su”, „konkursas”, „partnerystė”, tinklapio nuoroda.

Instagram / Facebook / Snapchat / TikTok stories. Žymuo #reklama arba Reklama turi būti naudojamas ant pirmojo stories, kuomet minimas ar rodomas prekės ženklas.

Jei story serija ilgesnė nei 3 vnt. – žymuo turi būti kartojamas.

Žymuo turi būti aiškiai matomaspakankamo dydžio ir išsiskirti spalviškai: neturėtų susilieti su fonu, būti uždengiamas kitais pavadinimais ar ženklais (pavyzdžiui, Instagram atveju, ženklų “See more”, “Send message”, “Share” ir pan.).

Galioja tie patys netinkamo žymėjimo, kaip ir įrašui, atvejai.

Youtube. Kai vaizdo įrašas (ar jo dalis) yra reklaminio pobūdžio, vartotojas informuojamas tiek raštu, tiek žodžiu.

Reklaminio vaizdo įrašo metu ekrane aiškiai matomas žodis Reklama, o reklamos skleidėjas žodžiu nurodo, kad šį video (ar jo dalį) remia konkretus prekės ženklas.

Žymuo Reklama turėtų būti pateikiamas bei aiškiai matomas ir vaizdo įrašo aprašyme.

Ilgos trukmės vaizdo įrašuose žymuo Reklama turėtų pasirodyti kelis kartus.

Netinkamas arba nepakankamas žymėjimas: informacijos pateikimas tik vaizdo įrašo pabaigoje, žymens Reklama pateikimas tik vaizdo įrašo aprašyme.

Tinklaraštis. Reklaminio teksto pradžioje arba iškart po įrašu naudojama #reklama arba Reklama.

Netinkamas arba nepakankamas žymėjimas: #prekėsženklasreklama, #betkoksžodisreklama, #ad, #sponsored, #paidpartnership, @prekėsženklas, „bendradarbiaujant su”, „konkursas”, „partnerystė”, tinklapio nuoroda.

Reklamos žymėjimo taisyklės Latvijoje

Reklaminio pobūdžio turinys žymimas grotažyme #reklāma (#apmaksāts, #sponsorēts, #apmaksātasadarbība taip pat yra leidžiamos grotažymės).

Reklaminio teksto pradžioje arba iškart po įrašu naudojama #reklāma arba Reklāma (arba kitos leidžiamos reklamos žymos).

Žymuo turi būti aiškiai perskaitomas: neturėtų būti paslėptas ar sunkiai aptinkamas tekste ar tarp kitų žymenų, neapjungiamas su prekių ženklų pavadinimais, aktyviomis nuorodomis ar grotažymėmis.

Partnerio pavadinimas, reklamos užsakovas arba dovanos suteikėjo pavadinimas turi būti aiškiai nurodomas reklaminiame tekste.

Reklamos žymėjimo taisyklės Estijoje

Reklaminio pobūdžio turinys žymimas grotažyme #reklaam arba Instagram Paid Partnership funkcija.

Reklaminio teksto pradžioje arba pavadinime (pavyzdžiui, tinklaraščio įraše) naudojamas #reklaam žymėjimas. Greta reklamos žymėjimo, partnerio pavadinimas, reklamos užsakovas arba dovanos suteikėjo pavadinimas turi būti aiškiai nurodomas.

Pavyzdys: #reklaam @rahva.raamat

Žymuo turi būti aiškiai perskaitomas: neturėtų būti paslėptas ar sunkiai aptinkamas tekste ar tarp kitų žymenų, neapjungiamas su prekių ženklų pavadinimais, aktyviomis nuorodomis ar grotažymėmis.

Žymuo turi būti aiškiai matomas – pakankamo dydžio ir išsiskirti spalviškai: neturėtų susilieti su fonu, būti uždengiamas kitais pavadinimais ar ženklais (pavyzdžiui, Instagram atveju, ženklų „See more“, „Send message“, „Share“ ir pan.).

Atsakomybė ir galiojimas Baltijos šalyse

Kviečiame atkreipti dėmesį, kad už reklamos žymėjimą yra atsakingas ir reklamos užsakovas, ir nuomonės formuotojas, o žymėjimo reikalavimas galioja visoms sklaidos priemonėms: tekstiniams įrašams, skelbiamoms nuotraukomis, vaizdo įrašams. Informacija turi būti pažymėta kaip reklama kiekvieną kartą, kai minimas produktas ar paslauga.

Lietuvoje už paslėptos reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 proc. metinių pajamų praėjusiais metais (bet ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų), o už pakartotinį pažeidimą – iki 6 proc. metinių pajamų (bet ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų).

Latvijoje už įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančios reklamos teikimą ar skleidimą gali būti skiriama bauda iki 14 tūkst. eurų.

Estijoje už reklamos, pažeidžiančios reklamą reguliuojančius įstatymus, patalpinimą, kūrimą ar viešinimą fizinis asmuo gali būti baudžiamas bauda iki 1,5 tūkst. eurų., o juridinis asmuo – iki 10 tūkst. eurų.

Mes pasiruošę dirbti kartu.
susisiekite