Alkoholio ir tabako gaminių reklamos draudimų gairės

2020 m. gruodžio mėn. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pristatė Alkoholio ir tabako reklamos socialiniuose tinkluose gaires nuomonės formuotojams, aktualias prekių ženklams, reklamos tarpininkams bei nuomonės formuotojams.

Lietuvoje alkoholio ir tabako gaminių reklamai, pagal Alkoholio kontrolės įstatymą ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą, taikomas absoliutus draudimas. Šios sąlygos galioja ir nuomonės formuotojų komunikacijai.

Alkoholio reklama yra laikoma bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus.

Tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių reklama laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius. Priešingai nei alkoholio reklamos atveju, nebūtina sąsaja su konkretaus ūkio subjekto komercine veikla.

Susijusiais tabako gaminiais apibrėžiamamos elektroninės cigaretės, pildyklės, žoliniai rūkomieji gaminiai.

Susipažinti su išsamiomis rekomendacijomis galite Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento puslapyje. Dalinamės santrauka, kas yra laikoma alkoholio ir tabako reklama.

Kokie atvejai yra laikomi reklama? 

Atsakomybė ir galiojimas

Svarbu paminėti, kad už alkoholio reklamos skleidimą atsako visi alkoholio reklamos skleidime dalyvaujantys asmenys, t.y. nuomonės formuotojas, reklamos tarpininkas, užsakovas. 

Už skleidžiamą alkoholio reklamą taikomos baudos įmonėms – 2 896 – 28 962 eurų, fiziniams asmenims – 165 – 3 000 eurų. 

Už skleidžiamą tabako reklamą taikomos baudos įmonėms – 1448 – 5792 eurus, fiziniams asmenims – 165 – 3000 eurų.

Koks šių ribojimų tikslas?

Remiantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rekomendacijomis, alkoholio ir tabako reklamos draudimo tikslas – mažinti produktų, kurie sukelia žalą žmogaus ir visuomenės sveikatai, suvartojimą.

Draudimo demonstruoti (eksponuoti) tikslas – apsaugoti nuo rūkymo ar alkoholio vartojimo vaikus arba kiek įmanoma pavėlinti amžių, kada jaunimas pradeda rūkyti ar vartoti alkoholinius gėrimus, taip pat palaikyti asmenis, kurie rūko, bet nori mesti rūkyti, arba metusius rūkyti asmenis, taip pat palaikyti asmenis, kurie vartoja, bet nori atsisakyti vartoti alkoholį, arba atsisakiusius vartoti alkoholį, taip pat sumažinti rūkymo ar alkoholio vartojimo patrauklumą, mažinti ir užkirsti kelią priklausomybei nuo tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių ar alkoholio, mažinti ir užkirsti kelią su sveikata susijusiai žalai ir pavojams atsirasti.

Kilus klausimams ar abejonėms dėl alkoholio, tabako reklamos draudimų, kreipkitės el. paštu: ntakd@ntakd.lt