Gairės influencerių reklamos žymėjimui Lietuvoje

2019 m. gruodžio mėn. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pristatė Reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gaires, aktualias ir prekių ženklams, pasitelkiantiems nuomonės formuotojus reklamai, ir patiems nuomonės formuotojams.

Mūsų agentūra nuo veiklos pradžios akcentavo ir sutartimis įpareigojo klientus bei nuomonės formuotojus atskleisti reklamą užsakomuosiuose įrašuose socialiniuose tinkluose ir kituose sklaidos kanaluose, tad džiaugiamės, kad šiandien turime vieningus rekomendacinio pobūdžio principus, kuriais turi vadovautis visos suinteresuotos šalys – agentūros, prekių ženklai ir nuomonės formuotojai.

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatyta, kad paslėpta reklama yra draudžiama bei turi būti aiškiai atpažįstama, jeigu tikėtina, kad vartotojai reklamos gali neatpažinti. Tad nors šios gairės ir yra rekomendacinio pobūdžio, įstatymų tvarka numato, kad bet kokia reklamos forma turi būti aiškiai atpažįstama vartotojui.

Susipažinti su išsamiomis gairėmis galite Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklapyje. Pateikiame santrauką apie atvejus, kurie yra laikomi reklama bei pagrindines reklamos žymėjimo taisykles.

Kokie atvejai yra laikomi reklama?

Reklamos žymėjimas Instagram ir Facebook įrašuose

Reklamos žymėjimas Instagram, Facebook ir Snapchat stories

Reklamos žymėjimas Youtube ir tinklaraščiuose

Atsakomybė ir galiojimas 

Kviečiame atkreipti dėmesį, kad už reklamos žymėjimą yra atsakingas ir reklamos užsakovas, ir nuomonės formuotojas, o žymėjimo reikalavimas galioja visoms sklaidos priemonėms: tekstiniams įrašams, skelbiamoms nuotraukomis, vaizdo įrašams. Informacija turi būti pažymėta kaip reklama kiekvieną kartą, kai minimas produktas ar paslauga.

Už paslėptos reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 proc. metinių pajamų praėjusiais metais (bet ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų), o už pakartotinį pažeidimą – iki 6 proc. metinių pajamų (bet ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų).

Svarbu paminėti, jog visais atvejais, kai reklama skleidžiama lietuvių kalba ir Lietuvos auditorijai, reklama žymima #Reklama. Jei reklama skleidžiama tik anglų kalba ir tik užsienio auditorijai, reklama gali būti žymima #Ad ir #Sponsored.

Kiti reikalavimai skelbiamai reklamai

Svarbu pažymėti, kad nuomonės formuotojas neturėtų skelbti teigiamos nuomonės apie reklamuojamą produktą ar paslaugą, jei jos nėra išbandęs arba išbandžius paaiškėja, kad produktas ar paslauga yra nekokybiški, neatitinka skelbiamų savybių – tokios informacijos skleidimas būtų laikomas galimu klaidinančios reklamos atveju. 

Skelbiamas nuomonės formuotojo įrašas turi atitikti ir kitus Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatytus reikalavimus: reklama turi būti išsami, aiški ir neklaidinanti, ypatingas dėmesys skiriamas reklamai vaikams (pvz., draudžiama energetinių gėrimų reklama asmenims iki 18 metų;  reklamoje vaikams nenaudojamas tiesioginis raginimas pirkti); neklaidinama dėl maisto, maisto papildų ir kosmetikos produktų savybių. Taip pat būtina laikytis teisės aktų, reglamentuojančių reklamos apie specialiuosius produktus (vaistus, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, lošimus ir kt.) skleidimo reikalavimus.